Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

PREDSTAVITEV PROGRAMA TRGOVEC

Srednji poklicni izobraževalni program trgovec traja tri leta. Vanj se lahko vpiše učenec, ki je končal popolno osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo. Dijaki ob koncu izobraževanja opravljajo zaključni izpit in si pridobijo poklic prodajalca. Zaposlitev lahko najdejo v kateri koli veji trgovine na debelo in na drobno (živila, kozmetika, tekstil, gradbeni materiali, tehnično blago, orodje…).

Možnost nadaljevanja izobraževanja lahko najdejo v poklicno-tehniškem programu za pridobitev poklica ekonomskega tehnika (redno ali v oddelku za odrasle) ali v izrednem izobraževanju za poslovodjo (program izvaja Gospodarska zbornica Slovenije).

 

Zakaj izbrati program trgovec? PREDSTAVITEV POKLICA PRODAJALEC.

VTISI DIJAKOV O OPRAVLJANJU DELOVNE PRAKSE PRI DELODAJALCIH

PREDMETNIK PROGRAMA TRGOVEC

PROGRAMSKE ENOTE (predmet) število ur letno Skupaj ur KREDITNE
TOČKE
1. letnik 2. letnik 3. letnik
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
slovenščina SLO 99 66 48 213 12
matematika MAT 99 66 48 213 12
prvi tuji jezik TJ1 66 66 32 164 9
umetnost UME 33     33 2
naravoslovje NAR 66 66   132 6
družboslovje DRU 66 66   132 6
športna vzgoja ŠVZ 66 66 32 164 7
STROKOVNI MODULI
M1 – temelji gospodarstva TEG   62 46 108 5
M2 – poslovanje trgovskega podjetja PTP 162 162   324 16
M3 – prodaja blaga PRB 175 198 140 513 27
M4 – upravljanje z blagovno skupino živil UBŽ   108   108 5
ODPRTI KURIKUL
poslovni bonton POB    33   33 2
zdravstvena vzgoja s tečajem prve pomoči ZVP    66   66 3
nemščina stroke NEM   41 16 57 3
družboslovje stroke DRS     18 18 1
prodajno sporazumevanje PRS 66 48 32 146 5
M5 – upravljanje z blagovno skupino tehnika UBT     108 108 5
M6 – upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov UBD  108     108 5
matematika stroke MAS 35 31   66 3
INTERESNE DEJAVNOSTI, AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
interesne dejavnosti IND 67 35 28 130 6
aktivno državljanstvo ADR   30   30 2
praktično usposabljanje z delom PUD 76 152 684 912 36
SKUPAJ 1184 1362 1232 3778 178

Delodajalci se predstavijo

Mercator

Spar

Tuš

(Skupno 2.999 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost