Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

PREDSTAVITEV PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK

Srednji strokovni izobraževalni program ekonomski tehnik traja štiri leta. Vanj se lahko vpiše, kdor je končal popolno osnovno šolo.

Program izobražuje za vse poklice, ki zahtevajo srednjo strokovno izobrazbo s področja financ, računovodstva, komerciale, poslovanja in uprave. Dijaki si pridobijo izobrazbo ekonomskega tehnika, zaposlitev pa lahko iščejo v bančništvu, zavarovalništvu, računovodstvu, državni upravi, komerciali, špediciji in carini ter kot trgovski potniki.

Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo.

Opravljena poklicna matura omogoča vpis na višje ali na visoke strokovne šole, ki delujejo bodisi kot samostojni zavodi bodisi v okviru slovenskih univerz. Z opravljeno dodatno izpitno enoto v okviru splošne mature pa je možen vpis tudi na nekatere smeri univerzitetnega študija.

Maturanti se lahko odločijo tudi za vpis v enoletni maturitetni tečaj, ki je priprava za opravljanje splošne mature.

Zakaj izbrati program ekonomski tehnik? PREDSTAVITEV POKLICA EKONOMSKI TEHNIK.

PREDMETNIK PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK

PROGRAMSKE ENOTE (predmet) število ur letno (po letnikih) skupaj ur KREDITNE TOČKE
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
Slovenščina SLO 140 140 105 102 487 24
Matematika MAT 105 105 70 103 383 19
Angleščina TJ1 105 105 105 102 417 20
Nemščina TJ2 68 68 68 204 10
Umetnost UME 68 68 3
Zgodovina ZGO 68 34 102 5
Geografija GEO 68 68 3
Sociologija SOC 68 68 3
Psihologija PSI 68 68 3
Kemija KEM 105 105 5
Biologija BIE 105 105 5
Športna vzgoja ŠVZ 102 102 68 68 340 14
STROKOVNI MODULI
Poslovni projekti POP 136 68 34 238 12
Poslovanje podjetij POS 136 136 272 13
Ekonomika poslovanja EKP 102 136 238 12
Sodobno gospodarstvo SOG 102 102 102 34 340 19
Finančno poslovanje FIP 136 136 6
Komercialno poslovanje KOP 136 136 6
Bančno poslovanje BAP 102 102 5
ODPRTI KURIKUL
Nemščina stroke TJ2 68 68 3
Geografija stroke GEO 34 34 2
Materialno knjigovodstvo MAK 68 136 3
Finančno knjigovodstvo FIK 68 34 102 5
Neposredno trženje NET 68 34 102 5
Osnove gostinstva in turizma z animacijo OGT 68 68 102 7
Informatika INF 68 68 3
INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Interesne dejavnosti IND 96 96 96 64 352 15
Praktično usposabljanje z delom PUD 76 76 152 6
SKUPAJ 1251 1306 1257 1145 4959 236
(Skupno 7.280 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost