Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

EKOŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Načela Ekošole:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

 

Cilji programa Ekošola:

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

 

Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Delo v okviru Eko šole je razporejeno med deset  tematskih sklopov: odpadki, energija, voda, podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, hrana, zdrav življenjski slog, okolica ustanove/šolski vrt, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, splošno.

 

Med ponujenimi projekti v šolskem letu 2020/2021 bo naša šola delovala znotraj naslednjih:

 • Ekošola meri odtis CO2,
 • Krožno gospodarstvo E-space,
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet,
 • Hrana ni za tja v en dan,
 • Odpadkom dajemo novo življenje,
 • Eko-paket,
 • Mladi poročevalci za okolje,
 • Ekobranje za ekoživljenje,
 • Ekokviz za srednje šole,
 • Likovni natečaj za kreativne izdelke.

Vsi projekti se bodo izvajali skozi celo šolsko leto 2020/2021. Udeležili se bomo konference koordinatorjev v Laškem, delavnic in videokonferenc posameznih eko projektov.

 

Za pridobitev zelene zastave mora šola v šolskem letu 2020/2021 opraviti naslednje aktivnosti:

 • vzpostaviti ekoodbor,
 • izvesti okoljski pregled,
 • do 30. oktobra 2020 pripraviti in oddati ekoakcijski načrt,
 • plačati pristojbino za šolsko leto 2020/2021,
 • ob koncu leta oddati poročila o opravljenih izbranih aktivnostih.

Za vse zgoraj navedene dejavnosti bomo skrbele koordinatorice ekošole, ki bomo v svoje delovanje vključevale dijake, učitelje,  ostalo osebje šole, starše in lokalno skupnost.

 

Koordinatorice ekošole: Katarina Kukovičič Unetič, Nadja Ivšič, Martina Peterlin

(Skupno 271 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost